Haptotherapie bij depressie

Lusteloze gevoelens, niet meer kunnen genieten en schuldgevoel zijn enkele kenmerken van een depressie waardoor het denken, voelen en handelen uit balans is geraakt. Haptotherapie kan helpen om meer in contact te komen met je lichaam, gevoelens en emoties. Daardoor ontstaat meer contact met jezelf en kun je vervolgens weer meer verbinden met de mensen om je heen.

Door weer meer vertrouwd te raken met het lichaam wordt je hoofd minder zwaar (minder piekeren): van verstilling en passiviteit naar weer gevoelsmatig in beweging komen. Je leert weer te voelen en vergroot daarmee je basiszekerheid en basisvertrouwen, waardoor je steviger op de benen en in het leven staat. Haptotherapie is het meest zinvol ter voorkoming van een depressie, bij depressie in een vroeg stadium of wanneer de ergste fase achter de rug is.

De duur van de therapie hangt af van je klachten en persoonlijke kenmerken. In het begin is de therapie wekelijks en zodra het mogelijk is neemt de frequentie af. Je kunt zonder en met verwijzing terecht voor haptotherapie.

Wanneer geen haptotherapie

Bij grote mate van uitputting vindt er overleg plaats met de huisarts. Er wordt gekeken of er voldoende vitaliteit en draagkracht aanwezig is om te kunnen starten met therapie. Wanneer er sprake is van ernstige problematiek is een psychiater of psycholoog soms medebehandelaar. Spelen er naast een depressie mogelijk nog andere klachten in een acuut stadium van een ernstige psychiatrische stoornis, dan is haptotherapie niet geschikt. U heeft dan baat bij een andere behandeling. Overleg met de huisarts en of huidige behandelaar naar de mogelijkheden.